Om du vill gå på casino i Budapest finns det några olika att välja bland. Utöver dessa casinon finns även så kallade spelrum. Casinon kräver pass eller annan ID-handling medan spelrummen har mindre strikta krav. Spelrummen marknadsför ofta sig själva som casinon men det är ofta en ganska stor skillnad mellan spelrum och casinon gällande […]